Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas dos procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e ...

Mér, 30/03/2022 - 16:17

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de artes plásticas e deseño e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG n.º 20, do 31 de xaneiro), corrección de erros, DOG n.º 59, do 25 de marzo) (código de procedemento ED001A).

O prazo de reclamacións contra estas listas é de cinco (5) días hábiles e comeza o xoves día 31 de marzo de 2022 e remata o mércores día 6 de abril de 2022 (ambos os días incluídos)

As reclamacións deberán formularse por medios electrónicos e dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade de acordo co establecido na base sexta da Orde do 28 de xaneiro de 2022.

Para realizar reclamacións á lista provisional de persoas admitidas e excluídas deberá proceder do seguinte xeito

1.- Acceder á sede electrónica da Xunta de Galicia na seguinte ligazón https://sede.xunta.gal/portada

2- Autenticarse co seu usuario e contrasinal

3.-Localizar o expediente correspondente á solicitude de participación procedemento selectivo (código de procedemento ED001A/2022) e premer na opción de “Acción” para elixir o trámite “Alegación”

4- Encher o formulario, anexar a documentación, se é o caso, asinar e presentar electronicamente premendo no botón “Asinar e presentar”

A súa reclamación estará correctamente presentada cando poida descargarse tanto o trámite de alegación asinado como o recibo de presentación desta.

No caso das persoas que non figuren na listas de persoas admitidas/excluídas o procedemento para alegacións deberá realizarse mediante o modelo xenérico PR004A dispoñible na sede electrónica.

PDF icon Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG)

PDF icon Resolución pola que se fai pública a lista provisional de admitidos e excluídos

PDF icon Anexo I aspirantes admitidos provisional Primaria

PDF icon Anexo I aspirantes admitidos provisional Secundaria e outros

PDF icon Anexo II aspirantes excluídos provisional Primaria

PDF icon Anexo II aspirantes excluídos provisional Secundaria e outros

PDF icon Resolución do 19 de abril de 2022, de decaimento no dereito ao trámite de reclamación

PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (servizo primaria)

PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (servizo secundaria)

PDF icon Resolución composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento de galego

PDF icon Resolución composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento de castelán

PDF icon Resolución pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos

PDF icon Anexo I aspirantes admitidos definitivos Primaria

PDF icon Anexo I aspirantes admitidos definitivos Secundaria e outros

PDF icon Anexo II aspirantes excluídos definitivos Primaria

PDF icon Anexo II aspirantes excluídos definitivos Secundaria e outros

PDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de galego (primaria)

PDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de galego (secundaria e outros)

PDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de castelán (secundaria e outros)

PDF icon Corrección de erros. Resolución pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos

PDF icon Resolución do 25 de maio de 2022: Composición dos tribunais (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Resolución do 25 de maio de 2022 (DOG)

PDF icon Datas, horas, lugares en que se fará a presentación das persoas opositoras e a primeira proba

PDF icon Resolución distribución persoas aspirantes por tribunal

PDF icon Anexo I: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Primaria)

PDF icon Anexo II: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Secundaria e outros)

PDF icon Modificación da Resolución do 9 de xuño de 2022 pola que se anuncian as datas, horas e lugares

PDF icon Tribunais constituidos corpo de mestres

PDF icon Tribunais constituidos corpos de secundaria e outros

PDF icon Aprobados do concurso-oposición: Orde de 4 de agosto de 2022 (DOG)

PDF icon Orde do 25 de agosto de 2022: Nomear funcionarios en prácticas inspectores, PES, mestres, EOIs, Artes plásticas e deseño (DOG)

PDF icon Orde do 20 de decembro de 2022 pola que se modifica a Orde do 4 de agosto de 2022 (DOG)

PDF icon Orde do 30 de decembro de 2022 pola que se modifica a Orde do 4 de agosto de 2022 (DOG)

PDF icon Orde do 7 de febreiro de 2023 pola que se modifica a Orde do 4 de agosto de 2022 (DOG)

PDF icon Orde do 30 de xuño de 2023 cos resultados da fase de prácticas da Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Orde do 30 de xuño de 2023 (DOG)