Concesión dos premios fin de carreira das ensinanzas artísticas superiores, curso 2020/21

Xov, 03/03/2022 - 10:31

Xúntase a Resolución do 25 de febreiro de 2022 pola que se publica a concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2020/21 en centros públicos de Galicia, convocados pola Orde do 25 de novembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia do 9 de decembro).