Subdirección Xeral de Recursos Humanos

Responsable:

José Luis Canosa Baldomir

Teléfono:

981 95 77 95
981 54 54 84

Fax:

981 54 54 20

Email:

sxp [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo de San Caetano, s/n

15781 Santiago de Compostela