Subdirección Xeral de Centros

Responsable:

Susana Castro Barral

Teléfono:

981 54 65 16

Fax:

981 54 65 42

Email:

sxcentros [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela