PROTOCOLO PARA A DETECCIÓN DE INFECCIÓN POLO SARS-CoV-2 CON TEST RÁPIDO DE ANTÍXENO EN SALIVA EN CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA. Dirección  Xeral  de  Saúde  Pública

Lun, 17/01/2022 - 11:08

Para máis información sobre o PROTOCOLO DE VIXILANCIA  E  CONTROL EPIDEMIOLÓXICO FRONTE  AO VIRUS SARS-CoV-2  (COVID-19)  NO  ÁMBITO EDUCATIVO  NON UNIVERSITARIO  DE  GALICIA pode consultar o documento das direccións xerais de Saúde Pública e Asistencia Sanitaria en https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Protocolos-vixilancia-control-epidemioloxico-COVID19-ambito-educativo-non-universitario