ICCS

INTRODUCIÓN

Distintos organismos internacionais (especialmente a OCDE, a IEA e a Unión Europea) desenvolven avaliacións da educación para proporcionar información sobre o grao de consecución dos obxectivos educativos. A Comunidade Autónoma de Galicia participa en distintos estudos de avaliación internacionais como parte da mostra nacional; entre eles, o estudo ICCS.

ICCS

O Estudo Internacional sobre Educación Cívica e Cidadá (ICCS) é un estudo realizado pola IEA (Asociación Internacional para a Avaliación do Rendemento Educativo) a alumnado de 2º da ESO.

A información relativa ás distintas edicións do programa ICCS é accesible a través do portal web do INEE na seguinte ligazón:

INEE-ICCS