Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo

Responsable:

Margarita Botana Souto

Teléfono:

981 546 527

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela