Concesión dos premios fin de carreira das ensinanzas artísticas superiores, curso 2019/20

Mar, 23/11/2021 - 09:32

Xúntase a Resolución do 12 de novembro de 2021 pola que se publica a concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2019/20 en centros públicos de Galicia, convocados pola Orde do 11 de maio de 2021 (Diario Oficial de Galicia do 26 de maio).