Resolución da convocatoria pola que se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola UE no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en Galicia no curso 2020/21

Mar, 16/11/2021 - 10:15

Xúntase a Resolución do 4 de novembro de 2021 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 22 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2020/21 (código de procedemento ED322A).