Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente, Ensinanzas Artísticas, Idiomas e Deportivas

Responsable:

Rubén Vázquez Rodríguez

Teléfono:

981-546554

Email:

sxapeaid [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela