Admisión a ciclos formativos. Listaxes definitivas de solicitudes. Convocatoria extraordinaria curso 2021-2022

Lun, 20/09/2021 - 17:25

Publicadas as listaxes definitivas de solicitudes do período extraordinario de admisión a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade a distancia.

Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.