O curso escolar comeza o 9 de setembro en Infantil, Primaria e Educación Especial con 187.624 alumnos

En concreto, 55.698 comezan este ano nas aulas de Educación Infantil, 130.774 en Primaria e 1.152 en Educación Especial

Sáb, 04/09/2021 - 13:00

O xoves 9 de setembro comezarán en Galicia as clases nos ciclos de Infantil, Primaria e Educación Especial para 187.624 alumnos, o que supón 9.180 menos ca no curso 2019/20, o inmediatamente anterior á pandemia, segundo os datos provisionais recompilados polos servizos estatísticos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Só en centros públicos o alumnado descende en case 6.000 escolares respecto do último curso antes da pandemia.

Respecto do curso 2020/21 a diminución é de 4.832 escolares, 3.363 deles en centros públicos. Neste sentido cómpre lembrar que as cifras de matriculación poden ir mudando ao longo do curso escolar.

En calquera caso, e malia ao descenso de alumnado, a Xunta de Galicia mantén as plantillas de profesorado por riba das que había no curso 2019/20, atendendo as necesidades xeradas a partir da pandemia da covid-19. Cómpre lembrar que nestas etapas as medidas sanitarias mantéñense invariables respecto das do curso pasado, con grupos burbulla sen distancia de seguridade.

Educación Infantil

Segundo estimacións da Xunta de Galicia, 55.698 alumnos comezan este ano nas aulas de Educación Infantil, o que supón 3.829 menos ca no curso 2019/20. Respecto do curso 2020/21 a diferenza é de 2.356 escolares menos.

Por tipo de centros e provincias queda do seguinte modo:

 

Centros públicos

Centros privados concertados

Centros privados non concertados

A Coruña

17.243 alumnos

6.061 alumnos

 598 alumnos

Lugo

4.543 alumnos

1.512 alumnos

 73 alumnos

Ourense

3.547 alumnos

1.738 alumnos

 0 alumnos

Pontevedra

13.858 alumnos

6.103 alumnos

 422 alumnos

Total

39.191 alumnos

15.414 alumnos

1.093 alumnos

 

Educación Primaria

Por outra banda, as mesmas previsións que manexa a Consellería indican que 130.774  alumnos tamén comezan o vindeiro xoves as clases de Educación Primaria en Galicia, o que supón 5.392 menos ca no curso 2019/20. Respecto do curso 2020/21 a diferenza é de 2.482 escolares menos.

 

Centros públicos

Centros privados concertados

Centros privados non concertados

A Coruña

40.051 alumnos

14.171 alumnos

1.354 alumnos

Lugo

10.050 alumnos

3.290 alumnos

 236 alumnos

Ourense

8.284 alumnos

4.135 alumnos

 0 alumnos

Pontevedra

33.699 alumnos

14.325 alumnos

 1.179 alumnos

Total

92.084 alumnos

35.921 alumnos

2.769 alumnos

 

Educación Especial

No que atinxe á Educación Especial, o número estimado de matriculados para este curso é de 1.152 alumnos, 41 máis ca hai dous cursos. Respecto do curso 2020/21 a diferenza é de seis escolares máis.

Por tipo de centros e por provincias queda do seguinte modo:

 

Centros públicos

Centros privados con concerto

A Coruña

239 alumnos

223 alumnos

Lugo

72 alumnos

13 alumnos

Ourense

76 alumnos

41 alumnos

Pontevedra

173 alumnos

315 alumnos

Total

560 alumnos

592 alumnos

 

Centros escolares

Os centros –públicos, privados e concertados– que desde o 9 de setembro impartirán ensinanzas de Educación Infantil e Primaria e Educación Especial quedan distribuídos do seguinte xeito:

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Galicia

Educación Infantil

44

4

3

57

108

Educación Primaria e Infantil(1)

241

89

84

222

636

Educación Primaria e ESO(2)

54

25

21

64

164

 

Educación especial

15

2

3

16

36

TOTAIS

354

120

111

359

944

 

(1) Inclúen os centros que imparten só Educación Primaria

(2) Inclúense os centros que imparten tamén o segundo ciclo de Educación Infantil.

Servizos complementarios

O mesmo día do comezo de curso escolar empezarán a funcionar os servizos de transporte e os de comedor xestionados pola Consellería. Este ano, a falta de que se pechen as últimas autorizacións, o número estimado de prazas de comedor escolar será de 78.713 (1.653 máis ca no 20/21), das cales 16.658 serían xestionadas por ANPAS ou Concellos, existindo tamén axudas –ou convenios de colaboración– da Consellería neste concepto para ambas entidades. En total o departamento educativo da Xunta xestiona 417 comedores, deles 281 de forma directa e 136 de forma indirecta  (a través de empresas que serven menús con todos os estándares de calidade garantidos). Pola súa banda, as ANPAS son responsables de 203 comedores e os concellos de 51. Neste sentido, cómpre lembrar que a Consellería subvenciona os menús de arredor de 4.754 comensais nestes 51 centros escolares de 16 concellos de toda Galicia. A maiores tamén destina axudas a Anpas para a xestión dos comedores, que este ano se duplican ata acadar os 1,2M€.

Así mesmo a Consellería facilita subvencionar o servizo de comedor escolar a 498 alumnos de centros de educación especial non públicos a través de convenios con 14 entidades, cun orzamento de máis de 210.000€.

No que atinxe ao transporte, prestarase servizo –segundo as estimacións provisionais– a 85.531 alumnas e alumnos de 773 centros públicos. Ademais, darase cobertura de transporte a 363 alumnos de centros de Educación Especial que non son públicos a través de convenios con 17 entidades, cun orzamento de máis de 1M€. Deste xeito Galicia volve ser a primeira Comunidade do Estado no referido ao volume que representa este servizo educativo complementario.