Resolución pola que se resolve o concurso de méritos específico de persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente

Ven, 30/07/2021 - 13:58

Publicación da Resolución do 30 de xullo do 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se resolve o concurso de méritos específico de persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

 

Menú Advertisement

Comisións de servizo

Sen términos