Adxudicación provisional do concurso específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente

Mér, 21/07/2021 - 14:16

Publicación da adxudicación provisional do concurso específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

O prazo establecido para reclamacións e renuncias será desde o día o 22 de xullo ata o 26 de xullo, ambos incluídos.

Menú Advertisement

Comisións de servizo

Sen términos