Publicada a relación provisional de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño en Galicia, curso 2020/21

Ven, 16/07/2021 - 12:45

Xúntase a Relación provisional de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2020/21.