Instrucións para a aplicación do calendario do curso 2021/22 nos conservatorios elementais e profesionais de música e danza, e conservatorios superiores de música

Mér, 30/06/2021 - 09:09

Xúntase as Instrucións da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional para a aplicación do calendario do curso 2021/22 nos conservatorios elementais e profesionais de música e danza, e conservatorios superiores de música.