Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución da orde de convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do SUG que participa en Erasmus Estudos no curso 2020/21

Mar, 08/06/2021 - 10:08

Xúntase a Orde do 27 de maio de 2021 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2020/21.