Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Convocatoria dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2019/2020 nas universidades do SUG

Mar, 08/06/2021 - 09:46

Orde do 28 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2019/20 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

  •  Para os trámites indicados nos apartados anteriores o órgano competente en materia de xestión académica de cada unha das universidades do Sistema universitario de Galicia terá un prazo de dous meses, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria.