Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21

Mér, 02/06/2021 - 09:29

Resolución do 24 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21, e se ditan instrucións para a realización da proba correspondente.