Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes de Galicia para o ano 2021

Mér, 02/06/2021 - 09:12

Decreto 84/2021, do 12 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.