Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades

Mér, 12/05/2021 - 10:34

Xúntase a Resolución do 12 de maio de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproban as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia nº 50, do 13 de marzo).

De acordo coa base 6.4 da Orde de 24 de febreiro de 2020 o persoal interesado poderá formular por medios electrónicos recurso de reposición ante a persoal titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos desde mañá xoves día 13 de maio ata o luns día 14 de xuño de 2021, ambos incluídos.

PDF icon Orde do 24 de febreiro de 2020 (DOG)PDF icon Nota informativa: Ábrese o prazo de matrícula para os procedementos selectivos PDF icon Orde do 30 de xullo de 2020 pola que se modifica a Orde do 24 de febreiro de 2020 (DOG)PDF icon Orde do 15 de xaneiro de 2021. (DOG)PDF icon Orde do 5 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 24 de febreiro de 2020 (DOG)PDF icon Resolución pola que se fai pública a lista provisional de admitidos e excluídosPDF icon Anexo I aspirantes admitidos PrimariaPDF icon Anexo I aspirantes admitidos SecundariaPDF icon Anexo II aspirantes excluídos PrimariaPDF icon Anexo II aspirantes excluídos SecundariaPDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (servizo primaria)​PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (servizo secundaria)PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento de galegoPDF icon Composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento de castelánPDF icon Sedes dos tribunais de galegoPDF icon Listaxe persoas non exentas de galego (Primaria)PDF icon Listaxe persoas non exentas de galego (Secundaria)PDF icon Sedes dos tribunais de castelanPDF icon Listaxe persoas non exentas de castelán (Secundaria)PDF icon Resolución do 12 de maio de 2021PDF icon Relación definitiva de persoal admitido (Primaria)PDF icon Relación definitiva de persoal excluído (Primaria)PDF icon Relación definitiva de persoal admitido (Secundaria)PDF icon Relación definitiva de persoal excluído (Secundaria)PDF icon Corrección de erros da Resolución de 10 de maio de 2021 (Sedes tribunais galego)PDF icon Protocolo de adaptación á nova situación orixinada pola pandemia Covid-19 para a celebración das probas PDF icon Resolución do 25 de maio de 2021: Composición dos tribunais (DOG)PDF icon Datas, horas e lugares de actuación dos tribunais cualificadoresPDF icon Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos: Distribución dos aspirantes PDF icon Distribución persoas aspirantes por tribunal (Primaria)PDF icon Distribución persoas aspirantes por tribunal (Secundaria)PDF icon Modificación da Resolución pola que se anuncian as datas, horas e lugares de actuación dos tribunais cualificadoresPDF icon Modificación/corrección de erros da Resolución pola que se anuncian as datas, horas e lugaresPDF icon Correción de erros. Resolución do 25 de maio de 2021 (DOG)PDF icon Corrección de erros. Resolución do 10 de xuño de 2021 (Distribución persoas aspirantes por tribunal)PDF icon Cambio de sede dos tribunais 6 e 7 da especialidade de Audición e Linguaxe en Ourense