Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas

Xov, 06/05/2021 - 17:16

Resolución do 6 de maio de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), especialidades de acordeón (401), arpa (402), frauta travesa (410),  guitarra (414), piano (433), violín (433) e linguaxe musical (460).

Achéganse resolución e a relación definitiva de persoas excluídas.