Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de ensino secundario, Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e de Fluídos

Mar, 13/04/2021 - 10:52

Resolución do 13 de abril de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de ensino secundario, especialidade de Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e de Fluídos (591205).

Achéganse resolución, baremo definitivo e a relación definitiva de persoas excluídas.