Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado

Responsable:

Juan Carlos Varela Vázquez

Teléfono:

981 54 65 03

Email:

sxoifp [at] xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela