Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións nas ensinanzas deportivas de grao medio de vela no corpo de PES e de profesorado especialista

Ven, 09/04/2021 - 10:22

Resolución do 9 de abril de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas ensinanzas deportivas de grao medio de vela no corpo de profesores de ensino secundario (590710) e de profesorado especialista. (código de procedemento ED003A).

Achégase resolución, baremo definitivo e a relación definitiva de persoas excluídas.

 

Menú Advertisement

Interinidades e substitucións

Sen términos