Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Responsable:

Manuel Corredoira López

Teléfono:

981 54 65 62

Fax:

981 54 65 50

Email:

dxefpie [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo de San Caetano, s/n

15781 Santiago de Compostela