Resolución, lista de persoas excluídas e adxudicación provisional de vacantes do Concurso de traslados entre persoal docente do corpo de mestres

Xov, 11/03/2021 - 07:00

Publicación da Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres.

Contra esta resolución provisional, segundo o establecido na base vixésimo novena da Orde do 19 de outubro de 2020, cabe reclamación no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na citada páxina web.

O prazo de renuncias será o mesmo que o establecido para as reclamacións.
Non obstante, serán admitidas as reclamacións e renuncias presentadas con anterioridade.
As reclamacións e renuncias poderanse presentar polos procedementos a que alude a base vixésimo segunda e remitiranse ademais por correo electrónico ao enderezo persoal.primaria@edu.xunta.gal dentro do prazo establecido.

  • O prazo para reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 12 de marzo ata o 26 de marzo, ambos incluídos.

PDF icon Orde de 19 de octubre de 2020 (DOG)

PDF icon Circular 7 / 2020

PDF icon Resolución do 12 de novembro de 2020: Composición da Comisión Avaliadora (DOG)

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 555

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 590

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 591

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 592

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 593

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 594

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 595

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 597

PDF icon Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados

PDF icon Resolución da adxudicación provisional de secundaria e outros

PDF icon Listaxe de persoas excluídas secundaria

PDF icon Resolución pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres

PDF icon Resolución da adxudicación provisional de primaria

PDF icon Listaxe de persoas excluídas primaria

PDF icon Resolución do 5 de maio de 2021 (Vacantes definitivas)

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 590

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 591

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 592

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 593

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 594

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 595

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 555

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 597

PDF icon Resolución da adxudicación definitiva de secundaria

PDF icon Resolución do 5 de maio de 2021 (DOG)

PDF icon Baremo definitivo. Corpo 555

PDF icon Baremo definitivo. Corpo 590

PDF icon Baremo definitivo. Corpo 591

PDF icon Baremo definitivo. Corpo 592

PDF icon Baremo definitivo. Corpo 593

PDF icon Baremo definitivo. Corpo 594

PDF icon Anexo I: adxudicación definitiva de secundaria

PDF icon Anexo II: Expectativa de destino

PDF icon Anexo III: Listaxe definitiva persoas excluídas

PDF icon Resolución do 10 de maio de 2021: Resolución definitiva do concurso de traslados do corpo de mestres (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Resolución do 10 de maio de 2021 (DOG)

PDF icon Instrucións para a toma de posesión do profesorado