Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións do corpo de PES, especialidade de matemáticas

Mér, 24/02/2021 - 16:23

Resolución do 24 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de ensino secundario, especialidade de matemáticas (590006).

Achégase resolución, baremo provisorio e a relación provisoria de persoas excluídas.