Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas ensinanzas deportivas de grao medio de vela

Mar, 23/02/2021 - 18:00

Resolución do 23 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas ensinanzas deportivas de grao medio de vela no corpo de profesores de ensino secundario (590710) e de profesorado especialista. (código de procedemento ED003A).

Achégase resolución, baremo provisorio e a relación provisoria de persoas excluídas.