Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2021/2022

Mar, 16/02/2021 - 14:51

Día: 25 de febreiro do 2021
Hora: 10:30 h
Lugar: Salón de actos nº 2 (pequeno) da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. Edificio Administrativo de San Caetano, Santiago de Compostela

- Debido ás restricións de aforo impostas polas medidas de prevención fronte á covid-19, as persoas interesadas en asistir deberán enviar un correo electrónico  ao enderezo servizo.centros@edu.xunta.gal, indicando datos persoais e teléfono ou correo electrónico de contacto.