Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en proxectos de edificación

Mér, 05/10/2011 - 08:45

Xúntase o Decreto 188/2011, do 15 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en proxectos de edificación.