Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Concesión das axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG no curso 2020/21

Mar, 19/01/2021 - 11:02

Xúntase a Orde do 28 de decembro de 2020 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria das axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2020/21.