Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Proposta de concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2019 nas universidades do SUG

Ven, 04/12/2020 - 10:17

Xúntase nota informativa coa Proposta de concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2019 nas universidades do SUG.