Publicada a orde que regula o acceso ás máscaras de protección que a Xunta pon á disposición do alumnado de Primaria, ESO

Aos alumnos que contan con axudas de material escolar da Xunta as máscaras seranlles asignadas de xeito directo, polo que non precisan tramitar a solicitude

Unicamente terán que formalizar a solicitude os alumnos que reúnen os requisitos de renda aínda que non seu día non solicitaran as axudas de material escolar

Con cargo ao fondo de Reserva de Garantía Educativa, dotado con 7 millóns de euros, os centros poderán adquirir todas as máscaras necesarias para atender ás familias que máis o precisen durante este curso

Ven, 13/11/2020 - 13:07

A Xunta de Galicia vén de publicar hoxe no Diario Oficial de Galicia a orde pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras hixiénicas entre o alumnado matriculado nas etapas de Primaria, ESO e Educación Especial dos centros sostidos con fondos públicos que máis o necesite.

Tal e como establece a convocatoria, todos os alumnos que contan con axudas de material escolar da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no presente curso 2020-21 serán beneficiarios directos das máscaras, polo que neste caso non terán que formalizar ningunha solicitude.

O resto do alumnado −aínda que non conte con axuda de material escolar− tamén poderá beneficiarse do subministro de máscaras sempre que reúna o requisito de renda per capita igual ou inferior a 6.000 euros. Así mesmo, disporán de máscaras os alumnos que, independente da renda da unidade familiar, estean matriculados nun centro de Educación especial, suxeitos a garda ou tutela da Xunta de Galicia, ou teñan unha discapacidade igual ou superior ao 65%. En todos estes casos, para poder beneficiarse do reparto de máscaras, é obrigado que tramiten a correspondente solicitude, cuxo prazo para formalizala permanecerá aberto desde o luns día 16 ata o 27 de novembro.

Tendo en conta os criterios xa aplicados para as axudas ao material escolar, a previsión é que se beneficien do reparto gratuíto de máscaras de protección durante todo o curso escolar arredor de 100.000 alumnos de centros sostidos con fondos públicos.

Os encargados da adquisición e reparto de máscaras serán os propios centros educativos, seguindo o procedemento análogo que realizan anualmente co reparto das axudas de material escolar.

Máscaras transparentes para a aula de audición e linguaxe

Os centros adquirirán o material con cargo ao fondo de 7 millóns de euros de Reserva de Garantía Educativa habilitado pola Xunta de Galicia para o reforzo de medidas de seguridade para facer fronte á pandemia no eido educativo. Tamén adquirirán máscaras hixiénicas reutilizables transparentes para a atención na aula de audición e linguaxe, para o seu uso neste espazo tanto por parte do alumnado coma do profesorado.

Con esta Reserva de Garantía Educativa o Goberno galego amplía a partida total de gastos ordinarios dos centros para o presente curso, que ascende a 23,5 millóns de euros, o que supón un 42% máis ca o inicialmente previsto. Con esta dotación orzamentaria, os centros poderán adquirir material vencellado á prevención do risco sanitario e á loita contra a covid-19, como máscaras hixiénicas reutilizables para o alumnado, pantallas faciais ou xel hidroalcohólico, entre outros.