Designación dos membros e composición do xurado de selección para os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño correspondentes ao curso 2019/20

Xov, 12/11/2020 - 10:30

Xúntase a Resolución do 3 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado de selección para os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2019/20.