Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19

Xov, 05/11/2020 - 13:34

Xúntase a Resolución conxunta, do 4 de novembro de 2020, das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que se aproban as “Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19” para centros educativos non universitarios na Comunidade Autónoma de Galicia.