Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, de Plan de Continxencia ante peches

Mar, 03/11/2020 - 20:07

Xúntase a Resolución conxunta da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaria Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se aproba o Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 e o Anexo I (Plan de continxencia).