Nodo Legislation

Resolución do 12 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, con carácter experimental, dos cursos de especialización de FP 2020/21
Xov, 20/08/2020 - 17:02