Convocatoria para incentivar o funcionamento de Clubs de Lectura en centros públicos durante o curso 2011/2012

Xov, 01/09/2011 - 14:07

Xúntase a convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se incentiva o funcionamento de Clubs de Lectura en centros públicos de titularidade da Consellería de Educación e O.U., que acollan ensinanzas de educación secundaria, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial, para o curso 2011/2012.