Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación definitiva de persoas inscritas para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/2021

Ven, 03/07/2020 - 17:05

Xúntase a Relación definitiva de persoas inscritas para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/2021.