Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/2021

Mar, 30/06/2020 - 17:43

Poderanse presentar reclamacións dende o día 01 de xullo de 2020 ata o día 02 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos, no mesmo centro onde se realizou a inscrición (ou a través do correo electrónico xsere@edu.xunta.gal)