Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2020/2021

Mér, 17/06/2020 - 09:58

Resolución do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2020/21.

  • O prazo de presentación das solicitudes comprenderá desde o día seguinte ao da publicación desta resolución ata o 29 de xuño, ambos os dous incluídos.