Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Levántase a suspensión do procedemento de concesión das axudas destinadas ao alumnado do SUG que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2019/2020, teña dificultades económicas para continuar estudos

Mar, 05/05/2020 - 11:45

Resolución do 5 de maio de 2020 da Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se levanta a suspensión do procedemento de concesión de axudas convocado pola da Orde do 22 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2019/20, teña dificultades económicas para continuar estudos (DOG Núm. 7 do 13 de xaneiro de 2020).