Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2020/2021

Mar, 04/02/2020 - 11:09

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, en cumprimento do previsto no artigo 29 e na disposición adicional primeira da devandita orde, anuncia a celebración do acto público de sorteo no que se extraerán as letras de prioridade do primeiro e segundo apelido, para resolver os empates na puntuación das alumnas e alumnos no proceso de admisión do próximo curso 2020/2021.

  • Día: 26 de febreiro de 2020
  • Hora: 10:30 horas
  • Lugar: Sala de Xuntas B da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
  • Edificio Administrativo de San Caetano, bloque 2, 1º andar,
  • Santiago de Compostela.