Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Corrección de erros á relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán

Mar, 21/01/2020 - 15:51

Corrección de erros á Resolución do 20 de xaneiro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán (592001), chinés (592004), italiano (592012) e xaponés (592013).

Advertido erro na relación de persoas excluídas da lista de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas da especialidade de alemán (592001), publicada o día 20 de xaneiro de 2020, procédese a corrixir dito erro.