Servizo de Xestión do Transporte Escolar dos Centros Docentes non Universitarios

Responsable:

Ramón Vaamonde Porto

Teléfono:

981 54 54 80

Email:

transporteescolar.santiago [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela