Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Cualificacións provisionais dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas correspondentes ao curso 2018/2019

Lun, 02/12/2019 - 13:45

Publicadas aa Cualificacións provisionais dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas correspondentes ao curso 2018/2019.

  • O alumnado ou, se é o caso, os seus representantes legais, poderán presentar reclamación contra a puntuación obtida, no prazo de dez días a partir do seguinte ao da súa publicación, presentando a documentación que corresponda preferiblemente por vía electrónica accedendo á carpeta do cidadán.