Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución do 20 de novembro de 2019 de avaliación da fase de estadía das axudas posdoutorais, modalidade A, da convocatoria de 2017

Mér, 20/11/2019 - 11:06

Xúntase a Resolución da Secretaría Xeral de Universidades pola que se informa favorablemente a fase de estadía de Ayelén Melisa Blanco Imperiali, segundo o disposto na Orde conxunta da Consellería de Cultura, Educación e ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, do 11 de abril de 2017 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria.
 

PDF icon Orde do 11 de abril de 2017 (DOG)PDF icon Extracto da Orde do 11 de abril de 2017 (DOG)Microsoft Office document icon Modelo de plan de estadías Microsoft Office document icon Modelo declaración doutoramento e licenciaturaPDF icon Corrección de erros da Orde do 11 de abril de 2017 (DOG)PDF icon Extracto da Orde do 11 de abril de 2017 (DOG 8 de maio)PDF icon Listaxe provisional de admitidos posdoutorais B 2017PDF icon Listaxe provisional de admitidos e excluídos da modalidade A PDF icon Listaxes definitivas modalidade A e B axudas posdoutorais 2017PDF icon Resolución do 23 de xuño de 2017 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A PDF icon Solicitudes desestimadas que non entran na proposta de concesión nin de agarda, modalidade A PDF icon Solicitudes desestimadas que non chegan á puntuación mínima, modalidade A PDF icon Resolución do 23 de xuño de 2017 pola que se adxudican as axudas do anexo II, modalidade BPDF icon Solicitudes desestimadas que non chegan á puntuación mínima, modalidade B PDF icon Resolución do 23 de xuño de 2017: Adxudicación das axudas do anexo I, modalidade A (DOG)PDF icon Resolución do 23 de xuño de 2017: Adxudicación das axudas do anexo II, modalidade B (DOG)PDF icon Resolución do 20 de outubro de 2017 pola que se modifica parcialmente a do 23 de xuño de 2017 das axudas do anexo I,modalidade APDF icon Instrución 2/2019, para a avaliación da fase de estadía da modalidade A do programa de formación posdoutoral de 2017PDF icon Instrución 3/2019 para a avaliación do rendemento da modalidade B do programa de formación posdoutoral da convocatoria de 2017PDF icon Resolución do 10 de xuño de 2019 de avaliación da fase de estadía das axudas posdoutorais, modalidade A, da convocatoria de 2017PDF icon Resolución 9 de outubro de 2019 de avaliación da fase de estadía das axudas posdoutorais, modalidade A, da convocatoria de 2017PDF icon Resolución do 20 de novembro de 2019 de avaliación da fase de estadía das axudas posdoutorais, modalidade A, convocatoria 2017PDF icon Resolución do 18 de decembro de 2019 de avaliación da fase de estadía das axudas posdoutorais, modalidade A, convocatoria 2017PDF icon Resolución do 28 de xaneiro de 2020 de avaliación da fase de estadía das axudas posdoutorais, modalidade APDF icon Resolución do 5 de febreiro de avaliación do rendemento do persoal investigador da modalidade B das axudas posdoutorais de 2017PDF icon Instrución 6/2020 para iniciar procedemento de avaliación final dos contratos de formación posdoutoral modalidade A