Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas das axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG no curso académico 2019/2020

Ven, 08/11/2019 - 14:45

Xúntase a listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas, e os motivos de exclusión das axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG no curso académico 2019/2020.

As persoas interesadas disporán dun prazo de reclamación de dez días e, durante ese prazo, poderán emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/portada) accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada (emenda ao requirimento) achegando, se é o caso, a documentación necesaria.

  • Prazo de presentación da documentación do 11 ao 22 de novembro de 2019