Gabinete da Conselleira

Responsable:

Pablo Ferradás Madriñán

Teléfono:

981 54 48 18

Email:

gabinete.cultura.educacion [at] xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela